Projekto tikslai, uždaviniai

Projekto tikslas:
Projektu siekiama stiprinti Sausio 13-ąją žuvusiųjų artimųjų bendrijos ,,Bičiulystė“ organizaciją, sudaryti sąlygas nukentėjusiųjų asmenų (žuvusiųjų artimųjų) savitarpio bendravimui, skatinti jų savitarpio pagalbą, bendrijos vykdomą bendruomeninę veiklą.
Projektu siekiama skatinti visuomenę, ypač jaunimą domėtis Sausio 13-osios ir kitais susijusiais su SSRS agresija įvykiais,  savo tautos identitetu

 Projekto uždaviniai:
1. Pagerbti žuvusiųjų per sausio 13-ąją atminimą, skatinant bendrijos narių savitarpio pagalbą;
2. Organizuoti susitikimus su kitomis bendruomenėmis, vykdančiomis švietėjišką, pilietiškumą skatinančią veiklą, kurių metu bus diskutuojama, kaip perteikti jaunajai kartai Lietuvos istorines vertybes ir stiprinti kartų bendradarbiavimą, regioninę tapatybę, solidarumą, bendruomeniškumą;
 3. Organizuoti seminarus moksleiviams, kurių metu gyvieji istorijos liudininkai perteiks savo prisiminimus bei patirtį apie 1991 m. Sausio 13-osios įvykius, bus organizuojamos filmų peržiūros, diskusijos;
4. Organizuojant istorinę atmintį liudijančių vietų lankymą, sutvarkyti laisvės kovotojų kapinaites;