Koplytstulpio, skirto Vytautui Vaitkui atidengimas Paežerio kaime, Šilalėje

Share on facebook
Facebook

2021 09 29 Šilalės rajone Paežerio kaime vyko koplytstulpio atidengimo ir pašventinimo ceremonija skirta 1991 sausio 13 žuvusiam laisvės gynėjui Vytautui Vaitkui atminti (gim.1943 09 22).


Ceremoniją organizavo Šilalės muziejus, savivaldybė, seniūnija, parapijos kunigas ir kaimo bendruomenė.
Koncertavo Šilalės rajono etnografinis ansamblis. Dalyvavo Vilniaus šaulių kuopos vadas Kostas Ivanauskas, sūnus Robertas Vaitkus.
Atsiminimais pasidalino artimi V. Vaitkaus vaikystės draugai.
Buvo paminėta, kad V. Vaitkus pašauktas į sovietinę kariuomenę kategoriškai atsisakė duoti priesaiką ir ragino kitus lietuvius daryti tą patį. Atsisakius duoti okupantams priesaiką, buvo išvežtas į atokius rytus.
Paaiškėjo , kad tėvai gelbėdami Vytauto gyvybę suteikė jam kitą Vaitkaus pavardę ir perdavė artimiems bevaikiams giminaičiams. Patys jie, Bambalų šeima, su dviem mažamečiais sūnumis buvo ištremti į Sibirą, o mažasis Vytautas liko su savo naujais globėjais.
Šiuo metu yra išlikęs, perkeltas Vytauto Vaitkaus gimtasis namas, kuriame niekas negyvena. Šalia ūkininko Urbono sodybos Paežerių kaime.

2022-09-24 kelionės į Anykščius

Kartu su Šaulių Sąjungos nariais bei Krašto apsaugos “Bičiulių” klubo nariais aplankė partizanų žūties vietas Anykščių rajone. Kelionėje dalyvavo garbus svečias Antanas

Kelionė į Labanorą 09-03

Kelionės metu aplankėme Kiauneliškio mušio vietą bei bunkerį, pagerbėme partizanų atminimą Labanoro kapinėse. Kelionėje mus lydėjo laisvės kovų dalyvis rezistentas Petras Girdzijauskas,

Laisvės kovotojų takais

Bendrija ” Bičiulystė” kartu su Šaulių Sąjungos atstovais bei Krašto apsaugos bičiulių klubų surengė kelionę ” Laisvės kovotojų takais” liepos 2-3 dienomis.