Renginiai, skirti sausio 13 -ąjai atminti

E. Pliaterytes mokykloje sausio 10-12 dienomis R. Vaitkus bei K. Ivanauskas pasakojo moksleiviams apie 1991 sausio 13-osios įvykius. Sausio 12 dieną vedėme nuotolinę panoką iš seimo visos Lietuvos moksleiviams. Taip pat buvo pravesta pamoką Antakalnio kapinėse. Sausio 12-ąją taip pat dalyvavome partizano J. Krištaponio mirties metinių minėjime Lukiškių aikštėje, pagerbėme jo atminimą.

https://pliateryte-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/robertas_vaitkus_pliaterytes_lt/ESkk2mIedxREg18RbWynjI0Bhlxqc5t0dpJn4OUixK01Vw?e=qfmEau

https://www.youtube.com/live/-5H8ZXba4UY?si=5hwk-jDxw9LCcs0d

Posted in Uncategorized | Leave a comment

2023-12-30

Bendrijos narių susirinkimas

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gruodžio 17 kelionė “Partizanų takais”

12-17 kartu su šaulių sąjungos nariais bei moksleiviais vykome į pažintinę-edukacinę kelionę Šiaurės-Rytų partizanų takais. Aplankėme Juozo Krikštaponio memorialą.

1949 m. jo vardu buvo pavadinta partizanų Krikštaponio rinktinė, veikusi 1949–1951 m. Panevėžio apskrityje.
Ukmergės miesto aikštė, esanti Vytauto gatvėje, pavadinta Juozo Krikštaponio vardu. 1996 m. aikštėje atidengtas paminklinis akmuo su bronziniu bareljefu. Ant pritvirtintos granito plokštės iškalti žodžiai: „Lietuvos partizanų / „Vyties“ apygardos vadas / kap. / Juozas Krikštaponis, / žuvęs 1945 m.“

Ukmergės kapinėse pagerbėme A. Svarinsko bei žuvusių partizanų atminimą.

1956–1957 m. tarnavo altarista Kulautuvos […](Kauno r.) parapijoje, 1958 m. tris mėnesius buvo vikaras Betygalis (Raseinių r.) parapijoje. 1957 m. gruodžio mėn. sovietų saugumas kratos metu rado keletą senų knygų, išleistų dar Nepriklausomoje Lietuvoje. 1958 m. balandžio mėn. vėl areštuotas ir nuteistas 6 metams už antimarksistinės, antisovietinės literatūros laikymą. 1958–1964m. kalėjo Mordovijos lageriuose. 1961m. už akių jį dar nuteisė ir LSSR Aukščiausiasis teismas, pripažinęs A. Svarinską ypač pavojingu recidyvistu. A Svarinskas buvo perkeltas į ypatingojo režimo kalėjimą.

Continue reading
Posted in Uncategorized | Leave a comment

ŽUVUSIŲJŲ SAUSIO 13-ĄJĄ ARTIMŲJŲ BENDRIJA “BIČIULYSTĖ”  įgyvendina  2023 m. projektą  ,,Sausio 13-oji – amžinoji praeities atmintis“.
Projektą  finansuoja LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projekto vertė – 8000 Eur. 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pilietiškumo paskaitos E. Pliaterytės mokykloje 09-25- 09-30

5-8 klasių mokiniams buvo skaitomos paskaitos apie laisvės kovas, pilietinės organizacijas. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas Lietuvos Šaulių Sąjungai.


Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kelionė į Kupiškį 08-19. Laisvės kovotojų pagerbimas Notigalėje ir Likalaukiuose 09-30

Kelionės metu Kupiškio rajone aplankėme naujai pastatytus stendus, kuriuose išsamiai aprašyta laisvės kovotojų kovos bei žūties istorija. Lankytojams yra galimybė ne tik perskaityti tekstą, bet taip pat ir išklausyti garso įrašus apie laisvės kovas Kupiškio rajone

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kelionė Anykščiuose 07-08


Kelionės metu pagerbėme partizanų atminimą. Aplankėme Rytų Lietuvos Karaliaus Mindaugo srities vado Antano Slučkos slapyvardžiu Šarūnas vadavietę.  Uždegėme žvakutės. Antanas Slučka-Šarūnas tarnavo Lietuvos kariuomenėje, buvo viršila; vėliau – P. Plechavičiaus vadovaujamos Vietinės rinktinės leitenantas. Susitikime viešbutyje ” Gradiali” vyko susitikimas su garbingai svečiais – Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio dalyviais – rezistentais. Antanas Burokas bei rezistentas tremtinys Petras Girdzijauskas supažindino su pokario rezistencine kova bei akcentavo laisvės kovos svarbą mūsų gyvenime.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Birželio 10 dalyvavome Vilniaus Šaulių kuopos renginyje

Renginio metu šventės dalyviai galėjo susipažinti ne tik su Šaulių Sąjungos veiklą, tačiau taip pat išbandyti savo jėgas įvairiose rungtyse: šaudymo iš lanko, mažo kalibro pistoleto, šaškių, baudų mėtymo, bato metimo ir kitose rungtyse.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

2023-06-03 kelionė į Anykščius

Aplankėme kapinaitės Ukmergėje

Svėdasuose ėjome pažintiniu takų, kuriame yra daug partizanų bunkerių, žūties vietų.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

2023-05-27 kelionė į Uteną

Aplankėme Kraulelio sodybą, kurioje jis žuvo 1965 metais. Gidas išsamiai papasakojo jo gyvenimą, kovą už laisvę.

Utenoje aplankėme laisvės kovų muziejų, kuriame daug dėmesio skiriame lietuvių tremtiniams, jų gyvenime Sibire. Muziejuje yra atskira ekspozicija, skirta pagerbti kario partizanams atminti. Didelį įspūdį paliko asmeniniai A. Kraujelis bei kitų partizanų asmeniniai daiktai.

No Images found.

No Images found.

Posted in Uncategorized | Leave a comment